Ved Økodunken var jeg ansvarlig for hele design processen af Økoduken.
Fra udvikling af design til drikkedunkene sammen med kunden, til den færdige produktionsfil.
Ligeledes fik jeg til opgave at udvikle Økokassen.